Reglementen

Parkeer uw auto op de daartoe bestemde plaatsen.

Hinder andere bezoekers van het pand niet door uw auto op de oprit of de stoep te plaatsen.

Plaats uw fiets in het fietsenrek.

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Stel uw oudere en/of minder valide medepatiënt in het voorkomende geval in de wachtruimte een zitplaats ter beschikking.

Kauwgom in de oefenzaal is niet toegestaan.

Tijdens trainingen in de oefenzaal dient u geëigende sportkleding en schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.

In de oefenzaal en in de behandelruimtes dient men een handdoek te gebruiken ten behoeve van de hygiëne. Na gebruik van trainingsapparatuur dient het apparaat schoon achter gelaten te worden.

De praktijkhouder is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen in de praktijk of op het praktijkterrein. Wij adviseren u geen waardevolle spullen onbeheerd in de praktijk te laten liggen of in de jas aan de kapstok te laten hangen.

Voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden, aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid.

Iedere praktijkbezoeker gedraagt zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden.

De praktijkhouder behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te (laten) verwijderen uit het pand.