Algemene fysiotherapie

Het doel van de behandeling is het voorkomen, opheffen of verminderen van klachten. Elke klacht staat op zichzelf en vereist een specifieke aanpak. De bewegingstherapie wordt onder andere ingezet om spieren te versterken, gewrichten beweeglijker te maken of om de conditie te verbeteren. Het doel van de massage kan onder andere zijn om spieren tot ontspanning te brengen, pijn te verminderen of de doorbloeding te verbeteren.

Onderzoek van klachten

Voordat aan een behandeling kan worden begonnen zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Deze bestaat uit een vraaggesprek over bv. ontstaan en verloop van de klacht en daarna een lichamelijk onderzoek. De uitkomst van het onderzoek zal met u worden besproken waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de oorzaak van de klacht en over het te volgen behandelplan.

Behandeling

De behandeling kan plaats vinden in een behandelruimte, in de oefenzaal of beiden. Daarbij zijn de eigen activiteiten van de patient om te werken aan herstel en het weer vertrouwen te krijgen in zijn lichaam belangrijk. Veelal zult u dan ook tips en/of oefeningen krijgen om het effect van de therapie te behouden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten, het herstelproces, de ernst van de klachten en de motivatie om weer beter te worden.