Directe toegankelijkheid 
Al vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Er is geen verwijsbrief meer nodig van de (huis)arts.

Tarieven  
Ik heb overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Voor u betekent dit dat u weinig merkt van de financiële afhandeling.

U dient zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het uitzoeken van de hoeveelheid fysiotherapeutische behandelingen die u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Dit staat opgenomen in uw zorgpolis. Verrichtte behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht.

Type behandeling Tarief (€)
Behandeling 28,-
Lange zitting 40,-
Telefonische zitting   9,-
Screening 10,-
Intake en onderzoek na screening 30,75
Intake en onderzoek na verwijzing 39,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,-
Toeslag voor aan huis behandeling 11,-
Inrichtingstoeslag   5,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt          27,50
Niet nagekomen afspraak 21,-

Eigen risico
Het verplichte eigen risico is in 2019 € 385,-. Het eigen risico betaalt u wanneer u gebruik maakt van zorg buiten de basisverzekering. Fysiotherapie die vanuit uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het eigen risico. Deze kosten tellen dan ook niet mee voor uw eigen risico. Boven op dit verplicht eigen risico van € 385,- kunt u - tegen betaling van een lagere premie - kiezen voor een hoger eigen risico.

Vergoeding
De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden). Klik hier voor meer informatie over fysiotherapie en vergoedingen.

Vergoeding voor jongeren onder de 18 jaar
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Dit geldt ook als de ouders geen aanvullende verzekering hebben.